Chromiec Zbigniew

Zbigniew Chromiec – Gdynianin, ukończył Konserwację Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Jego prace można oglądać w Gdańsku w Bazylice Mariackiej w Licheniu , Warszawie ,Krokowej w Kielcach ,Gdyni i zagranicą. Doskonała znajomość stanu zabytków oraz wysokie kwalifikacje konserwatorskie.

Galeria Sztuki Akwarium