Swoboda Adam

Urodziłem się w 1956 roku w Węgorzewie. W 1982 roku ukończyłem Wyższą Szkołę Morską w Gdyni.

W 1988 roku otrzymałem uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w Ministerstwie Kultury i Sztuki a w dwa lata później – członkostwo Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa.

Od 1987 roku miałem szereg wystaw indywidualnych w kraju oraz brałem udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Moje prace znajdują się w zbiorach Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

Galeria Sztuki Akwarium